PASLAUGOS

Baudžiamoji teisė
Klientų gynyba ikiteisminio tyrimo, teimo metu.
 Atstovavimas nukentėjusiųsjų, civilinių ieškovų baudžiamosiose bylose.

Civilinė teisė
Klientų atstovavimas civiliniuose ginčuose (šeimos, prievolių, nekilnojamojo turto ir statybos, dfraudimo, bankroto bylose).

Šeimos ir paveldėjimo teisė
Ikivedybinių ir povedybinių sutartčių parengimas.
Skyrybų dokumentų parengimas.
Testemantų ginčijimas.
Pavedėjimo dokumentų tvarkymas.

Bankroto teisė. Fizinių asmenų bankrotas
Konsultavimas ir dokumentų parengimas teismui fizinių asmenų bankroto klausimais.
Mokumo atkūrimo planų rengimas. 
Atstovavimas teisme nagrinėjant bankroto bylas, kreditorių susirinkimuose.
Teikia bankroto administravimo paslaugas. 


Neklinojamojo turto ir statybos teisė
Sutarčių, susijusių nekilnojamojo turto perleidimu parengimas ir konsultavimas.
Atstaovavimas derybose su rangovais.
Atstovavimas ginsčuose dėl savavališkų statybų.

Draudimo teisė
Teikiame konsultacijas dėl draudimo teisinių santykių.
Atstovavimas santykiuose su draudikais, ginčų inicijavimas ir sprendimas

Administracinė teisė
Klientų interesų gynyba administraciniuose ginčuose ir administracinių (teisės pažeidimų, įskaitant ir kelių eismo taisyklių pažeidimų) nusižengimų bylose.
Rengia skundus, prašymus ir kittus procesinius dokumentus.

Teisminė ir ikiteisminė mediacija
Konsultacijos susijsios su mediacijos taikymu sprendžiant įvairaus pobūdžio ginčus.
Privalomoji mediacija šeimos teisės bylose. Mediacijos proceso vykdymas norint nutraukti santuoką, priteisti vaikų išlaikymą, nustatyti vaikų gyvenamąją vietą, bendravimo su vaikais tvarką ir pan.